Cover Photo Videos

Eesti ettevõtjad Keenias

Erik Ehasoo, Kadri Humal Ayal, Silvia Keskitalo ja Priit Tinits Silvia terrassil

Meie reisi teisel päeval kohtusime kahe eestlasega – Silvia Keskkitaloga ja Eesti aukonsuliga Keenias Kadri Humal Ayaliga. Arutasime nendega Eesti, Keenia ja ettevõtluse teemadel.